விநியோக மையம் அல்லது டிஸ்டிரிபுயூசண் சென்டர்

விநியோக மையம் அல்லது டிஸ்டிரிபுயூசண் சென்டர் என்பது சில்லரை விற்பனையாளர் அல்லது  மொத்த விற்பனையாளருக்கு அனுப்பப்பட வேண்டிய பொருட்களை சேமித்து வைத்திருக்கும் இடமாகும்.

ஒரு பெரிய விநியோக மையம் சுமார் 10 ஆயிரம் லாரிகளில் உள்ள சர்க்குக்களை தேக்கி வைக்கும் அளவிற்கு பெரிய இடத்தினை கொண்டிருக்கலாம். இவை ஐம்பதாயிரம் சதுர அடி முதல் மூன்று மில்லியன் சதுர அடி வரை இருக்கும்.

முக்கியமாக பின்வரும் விதத்தில் விநியோக மையம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது:

  1. இருப்பினை சரியான அளவுகளில் வைத்திருப்பதர்க்காக (balance inventory)
  2. சரியான நேரத்தில் மறுநிரப்பல் (replenishment)
  3. இடத்தினை சரியாக பயன்படுத்துதல் (conserve space)
  4. விநியோக மையத்தில் திறமையான செயலாக்கம் இறுதி பயனருக்கு  வழங்கப்படும் பொருளின் இறுதி விலையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்த முடியும். (efficient processing in DC can impact the final cost of the product to the consumer)
Advertisements