சில்லறை வணிகம் என்றால் என்ன ?

Retail flower shop in Varanasi – Photo By ePi.Longo from Sai Gon, Viet Nam (Worship-flowers shop Uploaded by Ekabhishek) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)%5D, via Wikimedia Commons

 ஒரு நுகர்வோர் இறுதி பயன்பாட்டிற்க்காக நேரடியாக சிறிய அளவில் ஒரு ஒற்றை புள்ளியில் (வளாகங்கள், சந்தைகள், பல்பொருள் அங்காடிகள் போன்றவை) இருந்து பொருட்களை விற்பனை செய்வது சில்லறை வணிகம் ஆகும் .

சில்லறை வியாபாரிகள்  ஒரு பொருள்  தயாரிப்பாளரிடம் இருந்தோ அல்லது ஒரு மொத்த வியாபாரியிடம்  இருந்தோ பொருட்களை லாப நோக்கில் விற்கிறார்கள். சில்லறை விற்பனையாளர்கள் விநியோக சங்கிலி என அழைக்கப்படும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த அமைப்பு பகுதியாகும்.

சில்லறை விற்பனையை வெவ்வேறு விநியோக முறையிலோ , ஒவ்வொரு வீடாகவோ அல்லது பல சிறு கடைகளின் மூலமோ செய்ய முடியும்.

Advertisements